Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων Ελλάδος

H Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. είναι το κορυφαίο τριτοβάθμιο όργανο που εκπροσωπεί τους επιχειρηματίες - ιδιοκτήτες Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Διαμερισμάτων στην Ελλάδα. Στη Σ.Ε.Τ.Κ.Ε. ανήκουν όλες οι μικρές τουριστικές οικογενειακές επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων οι οποίες εξασφαλίζουν διακοπές στην Ελλάδα σε μεγάλο αριθμό Ελλήνων και ξένων τουριστών, καλύπτοντας το 50% της τουριστικής κίνησης.


Εκπροσώπηση

Εκπροσωπούμε τον κλάδο των Τουριστικών Καταλυμάτων σε άλλα θεσμικά όργανα, Επιτροπές, Συνδέσμους και Διοργανώσεις.

Στρατηγική

Συμμετέχουμε ενεργά στον Στρατηγικό Σχεδιασμό στον τομέα του Τουρισμού.

Eπιμόρφωση

Υλοποιούμε δράσεις επιμόρφωσης και εκπαίδευσης των τουριστικών επιχειρηματιών.

Προώθηση

Υποστηρίζουμε τα μέλη μας και την χώρα στην προβολή και προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος.

Δικτύωση

Στηρίζουμε και ενισχύουμε το δίκτυο των μελών με δράσεις όπως η Κάρτα Μέλους.

Επικοινωνία

Διοργανώνουμε ημερίδες, εκδηλώσεις, συζητήσεις για τα μέλη μας και τον τουριστικό κλάδο.

40.000+Τουριστικά Καταλύματα
20Χρόνια δράσης
250Τοπικοί Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι
22Ομοσπονδίες Μέλη