Πρόεδρος: 
Νικόλαος Στεφανής
Διεύθυνση: 
ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ ΚΑΤΕΒΑΙΝΗ 16, Τ.Κ. 83100, ΣΑΜΟΣ
Γεωγραφική περιοχή: 
Νότιο Αιγαίο
Τηλέφωνο: 
2273023055
Fax: 
2273023783