Πρόγραμμα Κατάρτισης για 6000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας  με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους προσόντων

        ΣΕΤΚΕ


ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διονυσίου Αιγινήτου 7, 11528, Ιλίσια
Τηλ. 210 6422418 | Φαξ. 210 6429725
email: info@setke.gr www.setke.gr

 

ΑΘΗΝΑ  3/1/2021

 

 
Σας ενημερώνουμε οτι ο ΙΝΣΕΤΕ υλοποιεί Πρόγραμμα Κατάρτισης  για 6000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας  με στόχο την ενίσχυση των επαγγελματικών τους προσόντων. 

 

Το Πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης αφορά στις 5 παρακάτω ειδικότητες:

 

  • Στέλεχος Εστίασης – Στέλεχος διοίκησης μονάδων εστίασης
  • Ειδικός μαγειρικής – εστιατορικής τέχνης, σύμφωνα με τα διεθνή διατροφικά πρότυπα
  • Στέλεχος Εστίασης – Ειδικός διεθνών διατροφικών προτύπων & εξυπηρέτησης πελατών εστιατορίου
  • Barista
  • Ειδικός συστημάτων ηλεκτρονικής προώθησης εταιρικής παρουσίας - Social media Marketing

 

Για τους εργαζομένους  που θα επιλεγούν και θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα το επίδομα είναι 750€, και περιλαμβάνει 150 ώρες θεωρητικής κατάρτισης, Συμβουλευτική και Πιστοποίηση.

Συνημμένα σας διαβιβάζουμε το ενημερωτικό banner και το link για το banner (Training121.insete.gr), στο οποίο οι εργαζόμενοι των ανωτέρω 5 ειδικοτήτων στην επιχείρηση σας, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση.

Πληροφορίες για το συγκεκριμένο έργο όπως και τα δικαιολογητικά αιτήσεων, θα τα βρείτε στον ίδιο σύδεσμο, κάνοντας τις σχετικές επιλογές από το κεντρικό μενού