Πρόεδρος: 
Μουτζούρης Ιωάννης
Διεύθυνση: 
Ερμού 61, 81100 Μυτιλήνη
Γεωγραφική περιοχή: 
Βόρειο Αιγαίο
Τηλέφωνο: 
6944767616
22510-43375, 22510-45145
Fax: 
22510 61648