Πρόεδρος: 
Χριστοδουλάκης Γεώργιος
Διεύθυνση: 
Ιδομενέως 38, 71202 Ηράκλειο
Γεωγραφική περιοχή: 
Κρήτη
Τηλέφωνο: 
2811 103071
Fax: 
2811 103072