Τακτοποίηση αυθαιρέτων - Παράταση ολοκλήρωσης παλαιών και νέων δηλώσεων.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 193/Α/3-12-2019) ο νόμος 4643/2019 (Α’ 193) «Απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, εκσυγχρονισμός της ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και στήριξη των Α.Π.Ε. και λοιπές διατάξεις».

Το άρθρο 51 αφορά την τακτοποίηση αυθαιρέτων με την παράταση ολοκλήρωσης παλαιών και νέων δηλώσεων.

Δείτε το ΦΕΚ ΕΔΩ.