Πρόεδρος: 
Κυτριλάκης Δημήτριος
Γεωγραφική περιοχή: 
Βόρειο Αιγαίο
Τηλέφωνο: 
2271033315
2271032900
Fax: 
2271032902