Πρόεδρος: 
Ηλίας Ευσταθίου
Γεωγραφική περιοχή: 
Θεσσαλία
Τηλέφωνο: 
2410942035