Πρόεδρος: 
Τoκούζης Παναγιώτης
Διεύθυνση: 
Αυστραλίας 88-90 85100 Ρόδος
Γεωγραφική περιοχή: 
Νότιο Αιγαίο
Τηλέφωνο: 
2241039302
Fax: 
2241021514