Πρόεδρος: 
Αμπουλός Ιωάννης
Διεύθυνση: 
Ερμού 2, 81100 Μυτιλήνη
Γεωγραφική περιοχή: 
Βόρειο Αιγαίο
Τηλέφωνο: 
6974502620
Fax: 
22510 61648