Πρόεδρος: 
Σπύρου Αθανάσιος
Διεύθυνση: 
Πλατανίδια άνω, Λεχωνίων Βόλου, 37300
Γεωγραφική περιοχή: 
Θεσσαλία
Τηλέφωνο: 
2428093260
Fax: 
2428094559