Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο Νόμος 4646/2019 με τις νέες φορολογικές διατάξεις

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 201/Α/12-12-2019 ο Νόμος 4646/2019 με τίτλο "Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο".

Οι σημαντικότερες αλλαγές που φέρνει ο Νόμος 4646/2019 με τίτλο "Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο." είναι οι εξής:
- Με ηλεκτρονικό λουκέτο απειλούνται οι πλατφόρμες διαμοιρασμού κατοικιών τύπου AirBnB εφόσον δεν συνεργαστούν με τις ελληνικές φορολογικές αρχές για την παροχή στοιχείων αναφορικά με τις μισθώσεις και τα εισοδήματα από βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων. Με διάταξη στο φορολογικό νομοσχέδιο θεσπίζεται το δικαίωμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να ζητά επίσημα τα σχετικά στοιχεία από τους δικτυακούς τόπους διαμοιρασμού ακινήτων. Εφόσον δεν ανταποκριθούν οι πάροχοι υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο θα εντέλλονται να "κατεβάσουν" τους σχετικούς ιστότοπους από το ελληνικό ίντερνετ (άρθρο 29).

- Θεσπίζεται υποχρέωση των μισθωτών, επαγγελματιών και ιδιοκτητών ακινήτων να δαπανούν τουλάχιστον το 30% του πραγματικού εισοδήματός τους με πιστωτική ή χρεωστική κάρτα. Εκτός από την εισφορά αλληλεγγύης θα αφαιρείται από το πραγματικό εισόδημα για τον υπολογισμό των ελάχιστων ηλεκτρονικών δαπανών και η δαπάνη για διατροφή συζύγου και παιδιών εφόσον καταβάλλεται ηλεκτρονικά. Ο φορολογούμενος που δεν θα δαπανά με κάρτα το ελάχιστο απαιτούμενο ποσό θα επιβαρύνεται με πρόσθετο φόρο 22% επί του ποσού της δαπάνης που υπολείπεται για το ελάχιστο απαιτούμενο.

- Θεσπίζεται έκπτωση φόρου 40% από τον φόρο εισοδήματος για τη δαπάνη ενεργειακής λειτουργικής ή αισθητικής αναβάθμισης ακινήτων. Η μέγιστη δαπάνη που αναγνωρίζεται ανέρχεται σε 16.000 ευρώ. Έτσι η μέγιστη έκπτωση φόρου είναι πλέον 6.400 ευρώ και θα κατανέμεται ισόποσα σε τέσσερα φορολογικά έτη. Η έκπτωση δίνεται μόνο για τις δαπάνες εργασιών και όχι για τα υλικά.

- Διαγράφονται όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους έως 10 ευρώ προς τη φορολογική διοίκηση και θεσπίζεται περιοδική διαγραφή ποσών έως 1 ευρώ προκειμένου να μην δημιουργείται διοικητικό κόστος για τη προσπάθεια είσπραξης αυτών των αμελητέων ποσών.

- Αυξάνεται η προθεσμία για την υποβολή δήλωσης φόρου κληρονομιάς από τους έξι στους εννέα μήνες και θεσπίζονται διατάξεις για την πλήρη ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης ακινήτων, δηλαδή της φορολογίας Κεφαλαίου.

- Θεσπίζεται ανώτατο όριο δέσμευσης περιεχομένου τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων στο 6πλάσιο του ποσού των διαφυγόντων εσόδων του δημοσίου από λαθρεμπόριο.

- Θεσπίζονται νέες διαδικασίες για τον καθορισμό των αντικειμενικών αξιών οι οποίες θα ευθυγραμμιστούν με τις εμπορικές αξίες των ακινήτων.

- Μειώνονται οι φόροι για παροχές σε είδος, αλλά και στα stock options στους εργαζόμενους (στο 15% από 45% σήμερα) εφόσον διακρατηθούν για περισσότερους από 24 μήνες.

- Καταργείται η εισφορά 0,6% στο leasing και το factoring.

- Γίνονται διαγραφές ειδικού φόρου κατανάλωσης σε οινοπαραγωγούς από τον φόρο στο κρασί που καταργήθηκε.

Επίσης, το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής που περιλαμβάνονταν και στη μορφή του που είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση:

- Μειώνεται ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων από το 28% που είναι σήμερα, στο 24% για το 2019, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ συνεχίζει να ισχύει η μείωση κατά 50% του φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιμακίου της για τις νεοφυείς επιχειρήσεις για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας τους.

- Θεσπίζεται νέα φορολογική κλίμακα φόρου εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα. Έχει την εξής μορφή:
Εισόδημα             Συντελεστής
Έως 10.000          9% (από 22% που ισχύει σήμερα)
10.001-20.000    22%
20.001-30.000    28% (από 29%
30.001-40.000    36% (από 37%)
40.001+               44% (από 45%)

Έκπτωση φόρου
Η έκπτωση φόρου για μισθωτούς-συνταξιούχους που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο διαμορφώνεται ως εξής:

- Άγαμος: 777 ευρώ που συνεπάγεται αφορολόγητο όριο 8.636 ευρώ.
- Έγγαμος με 1 παιδί: 810 ευρώ για να προκύπτει αφορολόγητο 9.000 ευρώ.
- Έγγαμος με 2 παιδιά: 900 ευρώ για να προκύψει αφορολόγητο όριο 10.000 ευρώ.
- Έγγαμος με 3 παιδιά: 1.120 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο 11.000 ευρώ.
- Έγγαμος με 4 παιδιά: 1.340 ευρώ που οδηγεί σε αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ.
- Για κάθε επιπλέον τέκνο η έκπτωση φόρου προσαυξάνεται κατά 220 ευρώ

Τα ποσά της έκπτωσης φόρου θα δίνονται στο σύνολό τους για εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις έως 12.000 ευρώ. Για εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ οι εκπτώσεις φόρου θα περιορίζονται κατά 20 ευρώ ανά 1.000 ευρώ επιπλέον εισοδήματος.

Από τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος, με βάση τα παραπάνω δεδομένα, προκύπτουν μειώσεις στο φορολογικό βάρος για την πλειονότητα των μισθωτών και συνταξιούχων που θα φανούν από την Πρωτοχρονιά μέσω της μείωσης της παρακράτησης φόρου εισοδήματος. Η ελάφρυνση, ωστόσο, είναι περιορισμένη για τα μεσαία εισοδήματα, δηλαδή για όσους έχουν ετήσιες αποδοχές από 20.000 έως και περίπου 50.000 ευρώ. Μάλιστα, οι μισθωτοί με εισόδημα σε αυτό το επίπεδο και ένα προστατευόμενο τέκνο δεν έχουν κανένα όφελος, ενώ σημαντικό είναι το όφελος για όσους έχουν πολύ υψηλό εισόδημα, δηλαδή πάνω από 80.000 ευρώ ετησίως.

Συνοπτικά ως κάτωθι οι τίτλοι των άρθρων του εν λόγω νόμου (όπου ΚΦΕ νοείται Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1.
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ΚΦΕ για τη φορολογική κατοικία

Άρθρο 2.
Προσθήκη άρθρου 5Α στον ΚΦΕ για την εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος που προκύπτει στην αλλοδαπή φυσικών προσώπων που μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Άρθρο 3.
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ΚΦΕ για τη ρύθμιση των ανείσπρακτων δεδουλευμένων αποδοχών

Άρθρο 4.
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ΚΦΕ για τις παροχές σε είδος

Άρθρο 5.
Τροποποίηση του άρθρου 14 του ΚΦΕ, σχετικά με απαλλαγές εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις

Άρθρο 6.
Τροποποίηση του άρθρου 15 του ΚΦΕ, σχετικά με τον φορολογικό συντελεστή

Άρθρο 7.
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 40 του ΚΦΕ, σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής

Άρθρο 8.
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 64 του ΚΦΕ, σχετικά με καταβολές προς τους εργαζόμενους για τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου

Άρθρο 9.
Τροποποίηση του άρθρου 16 του ΚΦΕ, σχετικά με τη μείωση φόρου εισοδήματος

Άρθρο 10.
Τροποποίηση του άρθρου 21 του ΚΦΕ για την υπαγωγή στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο 11.
Τροποποίηση του άρθρου 22 του ΚΦΕ για δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Άρθρο 12.
Προσθήκη νέου άρθρου 22Β στον ΚΦΕ σχετικά με τη χορήγηση προσαυξημένης έκπτωσης στις επιχειρήσεις για συγκεκριμένες δαπάνες που αφορούν τους εργαζόμενους και την προστασία του περιβάλλοντος

Άρθρο 13.
Τροποποίηση του άρθρου 23 του ΚΦΕ για μη εκπιπτόμενες επιχειρηματικές δαπάνες

Άρθρο 14.
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ΚΦΕ για φορολογικές αποσβέσεις στα μη ρυπογόνα μέσα μεταφοράς

Άρθρο 15.
Τροποποίηση του άρθρου 26 του ΚΦΕ για τη διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων ποσών μικρού ύψους

Άρθρο 16.
Προσθήκη του άρθρου 39Β του ΚΦΕ, σχετικά με την έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν λήψη υπηρεσιών για ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων

Άρθρο 17.
Προσθήκη νέου άρθρου 42Α του ΚΦΕ και τροποποίηση του άρθρου 43 του ΚΦΕ, σχετικά με τη φορολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης ως υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου υπό όρους

Άρθρο 18.
Τροποποίηση του άρθρου 43Α, σχετικά με την απαλλαγή από την εισφορά αλληλεγγύης των ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω

Άρθρο 19.
Τροποποίηση του άρθρου 47 του ΚΦΕ, σχετικά με τις δωρεές σε χρήμα και είδος από τα Ιδρύματα προς το Δημόσιο

Άρθρο 20.
Προσθήκη άρθρου 48Α του ΚΦΕ για την απαλλαγή υπό όρους των νομικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής

Άρθρο 21.
Τροποποίηση άρθρων 37, 43Α, 47, 61, 64 και 67 του ΚΦΕ, σχετικά με την απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος και την εισφορά αλληλεγγύης των τόκων ομολόγων και ομολογιών

Άρθρο 22.
Τροποποίηση του άρθρου 58 του ΚΦΕ για τη μείωση του φορολογικού συντελεστή των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα

Άρθρο 23.
Τροποποίηση του άρθρου 63 του ΚΦΕ για αποσαφήνιση της ισχύουσας εξαίρεσης από την παρακράτηση φόρου από τόκους και δικαιώματα μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων υπό όρους

Άρθρο 24.
Τροποποίηση των άρθρων 40 και 64 του ΚΦΕ, σχετικά με τη φορολογία μερισμάτων

Άρθρο 25.
Τροποποίηση του άρθρου 65 του ΚΦΕ, σχετικά με τα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς

Άρθρο 26.
Τροποποίηση του άρθρου 71 του ΚΦΕ, σχετικά με τη βεβαίωση ποσού ίσου με το 95% του φόρου από επιχειρηματική δραστηριότητα και τη μείωση της προκαταβολής φόρου του φορολογικού έτους 2018

Άρθρο 27.
Τροποποίηση των άρθρων 71Β και 71Γ του ΚΦΕ για την κεφαλαιοποίηση αφορολόγητων αποθεματικών εισηγμένων και μη εισηγμένων ανώνυμων εταιρειών και Ε.Π.Ε.

Άρθρο 28.
Τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 για την αναστολή του φόρου υπεραξίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 29.
Τροποποίηση του άρθρου 15 και προσθήκη νέου άρθρου 54Δ του ΚΦΔ σχετικά με τη διακοπή προσβάσεων στις ψηφιακές πλατφόρμες οικονομίας διαμοιρασμού

Άρθρο 30.
Προσθήκη άρθρου 15Α στον ΚΦΔ για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ

Άρθρο 31.
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ΚΦΔ σχετικά με την παράταση της παραγραφής σε περίπτωση εκκίνησης ΔΑΔ

Άρθρο 32.
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ΚΦΔ σχετικά με την προθεσμία παραγραφής

Άρθρο 33.
Τροποποίηση του άρθρου 46 του ΚΦΔ σχετικά με τα μέτρα διασφάλισης των οφειλών στο Δημόσιο

Άρθρο 34.
Τροποποίηση του άρθρου 50 του ΚΦΔ σχετικά με την αλληλέγγυα ευθύνη

Άρθρο 35.
Τροποποίηση των άρθρων 55Α και 58 ΚΦΔ

Άρθρο 36.
Τροποποίηση του άρθρου 54Α του ΚΦΔ σχετικά με το Πιστοποιητικό Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων

Άρθρο 37.
Τροποποίηση του άρθρου 65Α του ΚΦΔ σχετικά με το φορολογικό πιστοποιητικό

Άρθρο 38.
Tροποποίηση του άρθρου 153 του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

Άρθρο 39.
Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με την αναστολή του Φ.Π.Α. στη μεταβίβαση ακινήτων

Άρθρο 40.
Ρυθμίσεις Φ.Π.Α. για την υπαγωγή σε μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α.

Άρθρο 41.
Ρυθμίσεις για τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στο κρασί που δεν διατέθηκε στην κατανάλωση έως την κατάργηση του θετικού συντελεστή ΕΦΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 42.
Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4389/2016 για τη διαγραφή χρέους στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού ή σε εκτέλεση δικαστικής απόφασης

Άρθρο 43.
Τροποποίηση των περιπτώσεων 1, 3, 4, 7, 9, 12 και 15 της υποπαραγράφου Α2 της παραγράφου Α του πρώτου άρθρου του ν. 4152/2013 για την αύξηση των δόσεων της πάγιας ρύθμισης

Άρθρο 44.
Διαγραφή ανείσπρακτων οφειλών για ποσά πολύ μικρού ύψους

Άρθρο 45.
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4308/2014 για τη μορφή του προτύπου έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου

Άρθρο 46.
Τροποποίηση του ν. 2579/1998 για την παράταση του τρόπου φορολόγησης οχημάτων δημοσίας χρήσης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 47.
Τροποποίηση του ν. 1587/1950 για τη ρύθμιση θεμάτων φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων

Άρθρο 48.
Τροποποίηση του ν. 2961/2001 για τη ρύθμιση θεμάτων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια

Άρθρο 49.
Τροποποίηση του ν. 3427/2005 για τη ρύθμιση θεμάτων Υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων

Άρθρο 50.
Τροποποιήσεις του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 για τον Ειδικό Φόρο επί των Ακινήτων

Άρθρο 51.
Τροποποιήσεις του ν. 1249/1982 σχετικά με τον προσδιορισμό των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Άρθρο 52.
Τροποποίηση του ν. 3746/2009 για τους τόκους ομολογιών

Άρθρο 53.
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 2778/1999 για τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία

Άρθρο 54.
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 2778/1999 για τον τρόπο φορολόγησης των αμοιβαίων κεφαλαίων ακινήτων

Άρθρο 55.
Τροποποίηση του άρθρου 39 του ν. 3371/2005 για τον τρόπο φορολόγησης των εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου

Άρθρο 56.
Τροποποίηση του άρθρου 103 του ν. 4099/2012 για τον τρόπο φορολόγησης των ΟΣΕΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΟΙΑ

Άρθρο 57.
Προσδιορισμός και καταβολή τέλους ρυμουλκών και αλιευτικών πλοίων
Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975

Άρθρο 58.
Ρυθμίσεις θεμάτων φορολογίας πλοίων δεύτερης κατηγορίας του ν. 27/1975

Άρθρο 59.
Ρυθμίσεις για την εγκατάσταση στην Ελλάδα γραφείων ή υποκαταστημάτων αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων

Άρθρο 60.
Ρυθμίσεις για τη φορολογία πλοίων υπό ξένη σημαία

Άρθρο 61.
Ρυθμίσεις για τη ναύλωση γυμνού πλοίου
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 62.
Ρυθμίσεις για την Ενιαία Αρχή Πληρωμής

Άρθρο 63.
Τροποποίηση του άρθρου 48 του ν. 4557/2018 σχετικά με την εκπροσώπηση του Υπουργείου Οικονομικών

Άρθρο 64.
Τροποποίηση του άρθρου 31 του ν. 4321/2015 σχετικά με την αλληλέγγυα ευθύνη για ασφαλιστικές εισφορές

Άρθρο 65.
Λοιπές διατάξεις

Άρθρο 66.
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη εφαρμογής

Άρθρο 67.
Καταργούμενες διατάξεις

Άρθρο 68.
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4557/2018 (Α΄ 139)

Άρθρο 69.
Τροποποίηση του άρθρου 75 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240)

Άρθρο 70.
Αντικατάσταση του άρθρου 15 του ν. 4440/2016

Άρθρο 71.
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016

Άρθρο 72.
Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας από μετατάξεις και αποσπάσεις κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016

Άρθρο 73.
Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας από διορισμούς και προσλήψεις

Άρθρο 74.
Θέματα ειδικής διαχείρισης Ε.Ρ.Τ. Α.Ε.

Άρθρο 75.
Τροποποίηση του άρθρου 3Α του ν. 4182/2013

Άρθρο 76.
Τροποποίηση των άρθρων 15 και 60 ΚΦΕ, σχετικά με την αυτοτελή φορολόγηση υπό όρους των αθλητών

Άρθρο 77.
Τροποποίηση του άρθρου 19 ΚΦΕ, σχετικά με τη μείωση φόρου για δωρεές από ιδιώτες

Άρθρο 78.
Τροποποίηση του άρθρου 24 ΚΦΕ για προσαυξημένη έκπτωση στις φορολογικές αποσβέσεις των μη ρυπογόνων επιβατικών αυτοκινήτων

Άρθρο 79.
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄ «Αγαθά» του Παραρτήματος III του Κώδικα Φ.Π.Α. σχετικά με τον μειωμένο συντελεστή για φάρμακα που χορηγούνται σε ασθενείς με δυσίατα νοσήματα

Άρθρο 80.
Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 4111/2013, σχετικά με την εξαίρεση των αυτοκινήτων πολυτέκνων από τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης

Άρθρο 81.
Φορολογικές ρυθμίσεις επί θεμάτων ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Άρθρο 82.
Τροποποίηση των νόμων 4587/2018 και 3091/2002

Άρθρο 83.
Παραχώρηση δημοσίων κτημάτων στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτηρίων

Άρθρο 84.
Μεταβατικές διατάξεις

Άρθρο 85.
Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος έτους 2019

Άρθρο 86.
Έναρξη ισχύος