Πρόεδρος: 
Τοκούζης Παναγιώτης
Διεύθυνση: 
Διονυσίου Αιγινήτου 7, Ιλίσια
Γεωγραφική περιοχή: 
Αττική
Τηλέφωνο: 
210 6422418
Fax: 
210 6429725
E-mail: