Μάρτιος 2020

Φεβρουάριος 2020

Ιανουάριος 2020

824 ΕΞ 2020 - «Παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος “Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων” του Υπουργείου Οικονομικών» από 20/01/2020 έως και 28/02/2020

Παράταση αναστολής λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος «Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων» της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομι

Δεκέμβριος 2019