Νοέμβριος 2020

Σεπτέμβριος 2020

Ιούνιος 2020

Απρίλιος 2020

Παράταση του προγράμματος Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας (ΛΑΕ) 2019-2020 μέχρι την έναρξη του νέου προγράμματος ΛΑΕ 2020-2021

Στον παρακάτω σύνδεσμο, θα βρείτε Δελτίο Τύπου του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), για την πα